Młoda Sztuka (wyniki)
18 grudnia 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
23

Cena wylicytowana: 1 000 zł

gwasz, olej/płótno, 50 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘Moduł 3 | Paulina Włostowska | 2014’
ID: 65578
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.