Władysław Szpilman. Gabinet wirtuoza (wyniki)
22 września 2020 godz. 19:00

Fotografia portretowa Henryka Szerynga z osobistą dedykacją
1969
Cena wylicytowana: 1 700 zł
Numer obiektu na aukcji
26
Fotografia portretowa Henryka Szerynga z osobistą dedykacją
1969

Cena wylicytowana: 1 700 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 24,5 x 19 cm
Na licu fotografii odręczna dedykacja Henryka Szerynga dla Władysława Szpilmana z 1969: ‘Władyslawowi | Szpilamnowi | wielkiemu | pianiście i | kochane- | mu koledze | na pamiątkę | załącza wierny | przyja- | ciel | i rodak | Henryk | Szeryng | [nieczytelnie] 1969’
ID: 86412
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.