Władysław Szpilman. Gabinet wirtuoza (wyniki)
22 września 2020 godz. 19:00

Eva Rubinstein (ur. 1933, Buenos Aires)
Fotografia Artura Rubinsteina z osobistą dedykacją
Cena wylicytowana: 28 000 zł
Numer obiektu na aukcji
25
Eva Rubinstein (ur. 1933, Buenos Aires)
Fotografia Artura Rubinsteina z osobistą dedykacją

Cena wylicytowana: 28 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 23,4 x 17,3 cm
Na licu fotografii odręczna dedykacja Artura Rubinsteina dla Władysława Szpilmana z 1979 roku: 'Panu W. Szpilmanowi | na wieczną | pamiątkę | Artur Rubinstein' oraz 'Paryż, 3.3.79'
ID: 86413
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.