Władysław Szpilman. Gabinet wirtuoza (wyniki)
22 września 2020 godz. 19:00

Jacek Domiński
Fotografia Władysława Szpilmana z autografem
Cena wylicytowana: 11 000 zł
Numer obiektu na aukcji
22
Jacek Domiński
Fotografia Władysława Szpilmana z autografem

Cena wylicytowana: 11 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 24 x 17,6 cm
na odwrociu autograf: 'Władysław Szpilman', pod spodem pieczątka fotografa Jacka Domińskiego
ID: 87854
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.