Komiks. Superbohaterowie (wyniki)
2 czerwca 2020 godz. 19:00

Henryk Jerzy Chmielewski (ur. 1923 r., Warszawa)
"Tytus, Romek i A'Tomek", księga XV, Tytus Geologiem - plansza komiksowa nr 4, około 1978-79
Cena wylicytowana: 12 000 zł
Numer obiektu na aukcji
15
Henryk Jerzy Chmielewski (ur. 1923 r., Warszawa)
"Tytus, Romek i A'Tomek", księga XV, Tytus Geologiem - plansza komiksowa nr 4, około 1978-79

Cena wylicytowana: 12 000 zł

tusz/papier, 35 x 50 cm
ID: 78507
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • "Świat Młodych", 1979
  • wyd. I Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982
  • wyd. II Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1984
  • wyd. III Agencja Wydawnicza Interster, 1990
  • wyd. IV Prószyński i S-ka, 2000
  • wyd. V Prószyński i S-ka, 2009
  • wyd. VI Prószyński i Ska, 2017