Komiks. Superbohaterowie (wyniki)
2 czerwca 2020 godz. 19:00

Henryk Jerzy Chmielewski (ur. 1923 r., Warszawa)
"Tytus, Romek i A’Tomek", księga VI, Tytus Olimpijczykiem - plansza komiksowa nr 20, 1971
Cena wylicytowana: 18 000 zł
Numer obiektu na aukcji
12
Henryk Jerzy Chmielewski (ur. 1923 r., Warszawa)
"Tytus, Romek i A’Tomek", księga VI, Tytus Olimpijczykiem - plansza komiksowa nr 20, 1971

Cena wylicytowana: 18 000 zł

akwarela, tusz/papier, 25 x 37,5 cm
na odwrociu pieczęć: 'Zaakceptowano do produkcji'
ID: 78512
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • wyd. I Wydawnictwo Harcerskie "Horyzonty", 1971
  • wyd. II Wydawnictwo Harcerskie "Horyzonty", 1975
  • wyd. III Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1979
  • wyd. IV (kolorowe) Prószyński i S-ka, 1996
  • wyd. V Prószyński i S-ka, 2003
  • wyd. VI Prószyński i S-ka, 2009
  • wyd. VII Prószyński i S-ka, 2009
  • wyd.VIII Prószyński i S-ka, 2014