Komiks. Superbohaterowie
2 czerwca 2020 godz. 19:00

Tadeusz Baranowski (ur. 1945 r., Zamość)
"Do bani z takim komiksem" - szkic okładki wyd. I, 2005
Estymacja: 1 400 - 2 400 zł
Numer obiektu na aukcji
23
Tadeusz Baranowski (ur. 1945 r., Zamość)
"Do bani z takim komiksem" - szkic okładki wyd. I, 2005

Estymacja: 1 400 - 2 400 zł

ołówek/papier, 29,6 x 21 cm (arkusz)
sygnowany w przedstawieniu po prawej: 'TBski', sygnatura powtórzona p.d.: 'T. BARANOWSKI 2005 R.', opisany l.d.: 'SZKIC MYSZY NA OKŁADKĘ'
ID: 69154
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • wyd. I Kultura Gniewu 2005
  • wyd. II Kultura Gniewu, 2020