Komiks. Superbohaterowie (wyniki)
2 czerwca 2020 godz. 19:00

Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Łabędź" - plansza komiksowa z magazynu "Relax", 1978
Estymacja: 3 500 - 4 800 zł
Numer obiektu na aukcji
25
Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Łabędź" - plansza komiksowa z magazynu "Relax", 1978

Estymacja: 3 500 - 4 800 zł

akwarela/papier, folia celuloidowa, 30 x 21 cm
diapozytyw
ID: 83887
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • "Relax", 1978