Komiks. Superbohaterowie
2 czerwca 2020 godz. 19:00

Tadeusz Baranowski (ur. 1945 r., Zamość)
"Kudłaczek i Bąbelek" - podwójny portret, 2013
Estymacja: 6 000 - 8 000 zł
Numer obiektu na aukcji
19
Tadeusz Baranowski (ur. 1945 r., Zamość)
"Kudłaczek i Bąbelek" - podwójny portret, 2013

Estymacja: 6 000 - 8 000 zł

tusz/papier, drewno polichromowane, 28,5 x 21,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany: 'T. Baranowski 2013'
ID: 82197
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.