Komiks. Uniwersum
24 listopada 2020 godz. 19:00

Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajtek i Koko. Zwariowana wyspa 2", plansza nr 33, około 1967
Estymacja: 2 000 - 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
10
Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajtek i Koko. Zwariowana wyspa 2", plansza nr 33, około 1967

Estymacja: 2 000 - 3 000 zł

tusz/papier , 32,5 x 23 cm
na odwrociu nr planszy '33'
ID: 91517
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • "Wieczór Wybrzeża", 1967
  • "Kurier Szczeciński" (jako "Niezwykła wyspa"), 1983-1984 wyd.I Zespół, 1990
  • wyd.II Egmont, 2005
  • wyd.III Egmont, 2011