Komiks. Uniwersum
24 listopada 2020 godz. 19:00

Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajko i Kokosz. Wielki turniej", zestaw plansz 30-A, 1975
Estymacja: 3 000 - 4 500 zł
Numer obiektu na aukcji
11
Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajko i Kokosz. Wielki turniej", zestaw plansz 30-A, 1975

Estymacja: 3 000 - 4 500 zł

akwarela, tusz/papier, 22,5 x 32,5 cm
ID: 90662
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • "Świat Młodych", 1976
  • wyd. I KAW, 1981
  • wyd. II KAW, 1986
  • wyd. III KAW, 1988
  • wyd. IV Jupi Direct, 2000
  • wyd. V Egmont, 2003
  • wyd. VI Egmont, 2009