Komiks. Uniwersum
24 listopada 2020 godz. 19:00

Adrian Madej / ADIK (ur. 1977)
"Leszczu. W jednej z bałuckich bram", odcinek, 1994
Estymacja: 1 000 - 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
53
Adrian Madej / ADIK (ur. 1977)
"Leszczu. W jednej z bałuckich bram", odcinek, 1994

Estymacja: 1 000 - 2 000 zł

tusz/papier, 42 x 29,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'ADI 94'
ID: 91378
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • wyd. Viking, "Czas Komiksu Antologia 2", 1996