Komiks. Uniwersum (wyniki)
24 listopada 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 400 zł
Numer obiektu na aukcji
38

Cena wylicytowana: 2 400 zł

tusz/papier, 29,5 x 21 cm
sygnowany i datowany z przodu: 'T.Truściński 95'
ID: 91481
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • wyd. Viking, "Czas Komiksu Antologia", 1995