Komiks. Uniwersum (wyniki)
24 listopada 2020 godz. 19:00

Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Bajka dla dorosłych", komplet 4 plansz, 1977
Cena wylicytowana: 8 500 zł
Numer obiektu na aukcji
12
Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Bajka dla dorosłych", komplet 4 plansz, 1977

Cena wylicytowana: 8 500 zł

tusz/papier, 23 x 32,5 cm x4
sygnowany p.d.: 'JChrista'
ID: 90657
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • "Relax" nr 6, 05.1977
  • wyd. I "Kajtek, Koko i inni", Egmont 2004
  • wyd. II "Kajtek, Koko i inni", Egmont 2010
  • wyd. III "Relax: Antologia opowieści rysunkowych", Egmont 2016