Komiks i Ilustracja (wyniki)
7 listopada 2019 godz. 19:00

Grażyna Dłużniewska (ur. 1946, Płońsk)
"Trzynaste piórko Eufemii", plansza komiksowa nr 37, 1977 r.
Cena wylicytowana: 1 600 zł
Numer obiektu na aukcji
7
Grażyna Dłużniewska (ur. 1946, Płońsk)
"Trzynaste piórko Eufemii", plansza komiksowa nr 37, 1977 r.

Cena wylicytowana: 1 600 zł

tempera/papier, 24 x 34 cm
na odwrociu pieczątka wydawnictwa Nasza Księgarnia oraz opis: 'str 74-75 | il. 37'
ID: 58965
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Stan zachowania
  • na krawędziach zabrudzenia arkusza, ślady zagięcia
Literatura
  • WYDANIA:
  • Nasza Księgarnia 1977
  • Agencja Edytorska Ezop 2009