Komiks i Ilustracja (wyniki)
7 listopada 2019 godz. 19:00

Szarlota Pawel (1950 - 2018 )
"Piekielny Kubuś", plansza komiksowa nr 19, 1977 r.
Cena wylicytowana: 1 300 zł
Numer obiektu na aukcji
24
Szarlota Pawel (1950 - 2018 )
"Piekielny Kubuś", plansza komiksowa nr 19, 1977 r.

Cena wylicytowana: 1 300 zł

tusz/papier, 46 x 37,5 cm
ID: 78750
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • WYDANIA:
  • Świat Młodych 1977
  • wyd.I Ongrys 2009 (fragmenty)