Komiks i Ilustracja (wyniki)
7 listopada 2019 godz. 19:00

Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajko i Kokosz" - Złoty puchar, plansza komiksowa nr 181, 1972-73 r.
Cena wylicytowana: 2 600 zł
Numer obiektu na aukcji
21
Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajko i Kokosz" - Złoty puchar, plansza komiksowa nr 181, 1972-73 r.

Cena wylicytowana: 2 600 zł

tusz/papier, 32,5 x 22,5 cm
ID: 70591
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • WYDANIA:
  • "Wieczór Wybrzeża" 1972-1973
  • Express Ilustrowany 1973-1974
  • wyd. I KAW 1985
  • wyd. II KAW 1988
  • wyd. III Egmont 2004