Komiks i Ilustracja (wyniki)
7 listopada 2019 godz. 19:00

Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajko i Kokosz" - Szranki i konkury, plansza komiksowa nr 78
Cena wylicytowana: 2 400 zł
Numer obiektu na aukcji
22
Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajko i Kokosz" - Szranki i konkury, plansza komiksowa nr 78

Cena wylicytowana: 2 400 zł

tusz/papier, 32,5 x 23 cm (arkusz)
ID: 69554
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.