Komiks i Ilustracja (wyniki)
7 listopada 2019 godz. 19:00

Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajko i Kokosz" - Rozprawa z Dajmiechem, plansza komiksowa nr 139-141, circa 1987 r.
Cena wylicytowana: 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
17
Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajko i Kokosz" - Rozprawa z Dajmiechem, plansza komiksowa nr 139-141, circa 1987 r.

Cena wylicytowana: 2 000 zł

akwarela/papier, 15,8 x 25,8 cm (arkusz)
papier na utwardzonym podłożu
ID: 69559
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.