Komiks i Ilustracja (wyniki)
7 listopada 2019 godz. 19:00

Szarlota Pawel (1950 - 2018 )
"Jonka, Jonek i Kleks" - Smocze Jajo, plansza komiksowa nr 28, 1975-1976 r.
Cena wylicytowana: 1 100 zł
Numer obiektu na aukcji
34
Szarlota Pawel (1950 - 2018 )
"Jonka, Jonek i Kleks" - Smocze Jajo, plansza komiksowa nr 28, 1975-1976 r.

Cena wylicytowana: 1 100 zł

tusz/papier, 45,5 x 35,5 cm
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • WYDANIA:
  • Świat Młodych 1975-76