Komiks i Ilustracja (wyniki)
7 listopada 2019 godz. 19:00

Szarlota Pawel (1950 - 2018 )
"Jonka, Jonek i Kleks", skarb kapitana Melby - plansza komiksowa, 1974 r.
Cena wylicytowana: 2 800 zł
Numer obiektu na aukcji
27
Szarlota Pawel (1950 - 2018 )
"Jonka, Jonek i Kleks", skarb kapitana Melby - plansza komiksowa, 1974 r.

Cena wylicytowana: 2 800 zł

akwarela, ołówek/papier, folia celuloidowa, 41 x 49 cm
ID: 78499
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • WYDANIA:
  • "Świat Młodych" 1974