Komiks i Ilustracja (wyniki)
7 listopada 2019 godz. 19:00

Szarlota Pawel (1950 - 2018 )
"Jonka, Jonek i Kleks" - Poznajmy się, plansza komiksowa nr 4
Cena wylicytowana: 1 600 zł
Numer obiektu na aukcji
36
Szarlota Pawel (1950 - 2018 )
"Jonka, Jonek i Kleks" - Poznajmy się, plansza komiksowa nr 4

Cena wylicytowana: 1 600 zł

tusz/papier, 36 x 25 cm
ID: 78747
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • WYDANIA:
  • wyd. I-MAW-1980
  • wyd. II-MAW1985
  • wyd. III-MAW-1988