Komiks i Ilustracja (wyniki)
7 listopada 2019 godz. 19:00

Szarlota Pawel (1950 - 2018 )
"Jonka, Jonek i Kleks" - Potwór z Loch Ness, plansza komiksowa s. 44, 1980 r.
Cena wylicytowana: 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
37
Szarlota Pawel (1950 - 2018 )
"Jonka, Jonek i Kleks" - Potwór z Loch Ness, plansza komiksowa s. 44, 1980 r.

Cena wylicytowana: 2 200 zł

akwarela, blaudruk/papier, 30 x 22 cm
ID: 78495
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.