Komiks i Ilustracja (wyniki)
7 listopada 2019 godz. 19:00

Szarlota Pawel (1950 - 2018 )
"Jonka, Jonek i Kleks" - Pióro kontra flamaster, plansza komiksowa nr 2, 1983 r.
Cena wylicytowana: 1 800 zł
Numer obiektu na aukcji
29
Szarlota Pawel (1950 - 2018 )
"Jonka, Jonek i Kleks" - Pióro kontra flamaster, plansza komiksowa nr 2, 1983 r.

Cena wylicytowana: 1 800 zł

akwarela, ołówek/papier, folia celuloidowa, 35 x 26 cm
ID: 78519
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • WYDANIA:
  • "Świat Młodych" 1983-84
  • wyd.I MAW 1985
  • wyd.II MAW 1988
  • wyd.III MAW 1989