Komiks i Ilustracja (wyniki)
7 listopada 2019 godz. 19:00

Jerzy Skarżyński (1924 Kraków - 2004 Kraków)
"Janosik", cz. IV - Pobór, plansza komiksowa nr 10, 1973 r.
Cena wylicytowana: 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
8
Jerzy Skarżyński (1924 Kraków - 2004 Kraków)
"Janosik", cz. IV - Pobór, plansza komiksowa nr 10, 1973 r.

Cena wylicytowana: 3 000 zł

akwarela, tusz/papier, 33,5 x 24,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'SKARŻYŃSKI 73'
ID: 74620
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • WYDANIA:
  • wyd. I RSW Prasa-Książka-Ruch 1974
  • wyd. II Post 2002 (zbiorcze tomy IV-VI)