Kolekcja Danuty Wróblewskiej. Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
9 lutego 2017 godz. 19:00

Mieczysław Majewski (1915 - 1988)
Kompozycja abstrakcyjna, 1981 r.
Cena wylicytowana: 200 zł
Numer obiektu na aukcji
137
Mieczysław Majewski (1915 - 1988)
Kompozycja abstrakcyjna, 1981 r.

Cena wylicytowana: 200 zł

akwaforta, akwatinta/papier, 9 x 8,5 cm (zadruk)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'MMajewski 1981 R. | odb. pr.'
ID: 44987
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.