Sztuka Rosyjska. Ikony, Rzemiosło, Malarstwo.
8 kwietnia 2020 godz. 19:00

Kreta (?)
Matka Boska z Dzieciątkiem św.Janem Chrzcicielem i św. Katarzyną, XVII/XVIII w.
Estymacja: 13 000 - 16 000 zł
Numer obiektu na aukcji
23
Kreta (?)
Matka Boska z Dzieciątkiem św.Janem Chrzcicielem i św. Katarzyną, XVII/XVIII w.

Estymacja: 13 000 - 16 000 zł

olej/deska, 38,5 x 51 cm
ID: 80866
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
Część Greków, która dostała się po upadku Konstantynopola pod panowanie Republiki Weneckiej, miała zapewnioną nie tylko równość ekonomiczną i zawodową, ale również możliwość zachowania własnych tradycji religijnych i artystycznych. Kreta była wówczas największym ośrodkiem kultury greckiej i ortodoksyjnej religii. Na wyspie znaleźli schronienie uczeni i artyści, którzy uciekli z Konstantynopola, byli bezpośrednimi spadkobiercami i jednocześnie wiernymi strażnikami dawnej tradycji. W Heraklionie na Krecie rozwinęła się niezależna szkoła malarstwa religijnego, której malarze zorganizowali się w cechu – ‘Szkole św. Łukasza’. „W drugiej połowie XV wieku szkoła kreteńska do tego stopnia ugruntowała swoje zasady artystyczne i wzory ikonograficzne, ze mogła kontynuować działalność konsekwentnie i zgodnie z tradycją przez jeszcze co najmniej dwa i pół stulecia. (…) w okresie dominacji weneckiej główne miasta Krety przeżyły wielki rozwój ekonomiczny, stając się nagle ważnymi ośrodkami handlu i eksportu. (…) w samym tylko Heraklionie działało aktywnie w latach 1453-1526 około stu dwudziestu malarzy, jak poświadczają archiwa weneckie z tego okresu”. (Olga Popova, Engelina Smirnova, Paola Cortesi, Ikony, Warszawa 1998, s. 93). Twórcy ikon z Krety otrzymywali zamówienia na wykonywanie bardzo dużej ilości obrazów. Zamawiającymi byli kupcy weneccy, zamożni Grecy, katoliccy biskupi ze środkowych i południowych Włoch jak również duchowni z ortodoksyjnych monastyrów na Synaju, Athos i Patmos. Z uwagi na wielką różnorodność odbiorców, malarze kreteńscy uzyskali umiejętność malowania w różnych stylach i manierach. Dzięki tej wszechstronności i wysokiemu poziomowi wykonywanych dzieł, cieszyli się sławą zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie.