Sztuka Rosyjska. Ikony, Rzemiosło, Malarstwo.
8 kwietnia 2020 godz. 19:00

Petersburg
Ikona - Chrystus Pantokrator, 1818
Estymacja: 2 600 - 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
12
Petersburg
Ikona - Chrystus Pantokrator, 1818

Estymacja: 2 600 - 4 000 zł

tempera/deska, ryza srebrna, 18,5 x 14 cm
na krawędzi ryzy znaki złotnicze: złotnik 'AJa' (pisane cyrylicą), znak miejski, data, próba srebra '84'
ID: 74330
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.