Sztuka Rosyjska. Ikony, Rzemiosło, Malarstwo.
8 kwietnia 2020 godz. 19:00

Rosja
Ikona - Zmartwychwstanie Chrystusa i 12 Świąt Cerkiewnych (Prazdnik), 1 poł. XIX w.
Estymacja: 13 000 - 16 000 zł
Numer obiektu na aukcji
28
Rosja
Ikona - Zmartwychwstanie Chrystusa i 12 Świąt Cerkiewnych (Prazdnik), 1 poł. XIX w.

Estymacja: 13 000 - 16 000 zł

tempera/deska, 53,5 x 44,5 cm
ID: 69189
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
Ikona świąteczna (Prazdnik) jest typem bardzo popularnego w XVIII i XIX w. wizerunku przedstawiającego święta chrześcijańskie, rozmieszczone zgodnie z porządkiem prawosławnego kalendarza. Tego typu ikony umieszczane są w trzecim od góry rzędzie ikonostasu, powyżej grupy Deesis. Ikonostas to zespół ikon umieszczonych na przegrodzie między nawą, w której modlą się wierni i absydą, gdzie kapłani i diakoni odprawiają liturgię, jest charakterystyczny dla wschodnich świątyń chrześcijańskich. Prazdnik prezentowany w katalogu aukcyjnym ukazuje dwanaście największych świąt Kościoła Wschodniego. Centralnie znajduje się scena Anastasis, czyli Zmartwychwstanie Chrystusa i Jego zejście do otchłani, gdzie wyprowadza z piekła prarodziców Adama i Ewę, za nimi podążają do raju święci i prorocy. Wokół znajdują się klejmy z przedstawieniami świąt: Narodziny Marii, Ofiarowanie Marii w świątyni, Zwiastowanie, Narodziny Chrystusa, Ofiarowanie Chrystusa w świątyni, Chrzest Chrystusa w Jordanie, Wjazd do Jerozolimy, Przemienienie na Górze Tabor, Zesłanie Ducha Świętego, Trójca Święta w starotestamentowym typie Uczty u Abrahama, Zaśnięcie Marii, oraz Podwyższenie Krzyża.