II Aukcja Dzieł Sztuki z Kolekcji Fundacji Signum (wyniki)
29 maja 2012 godz. 19:00

* Cena wylicytowana: 48 000 zł
Numer obiektu na aukcji
42

* Cena wylicytowana: 48 000 zł

technika mieszana/płyta, 62 x 47 cm
WYSTAWIANY: Święci Rewolucji. Maria Jarema, Tadeusz Kantor, Galeria Fizek 23.10 – 15.11. 2010LITERATURA:  Święci Rewolucji. Maria Jarema, Tadeusz Kantor, Galeria Fizek, katalog wystawy, Poznań 2010, s. 72OPIS: Sztuki przedstawiające, a zwłaszcza malarstwo stanowiły ważną część artystycznej działalności Kantora. W drugiej połowie lat 50. powstawały głównie gwałtownie malowane płótna taszystowskie. Obrazy te na swój sposób urzekały stroną wizualną: wibracjami plam, linii, barw; zarazem jednak robiły wrażenie, jakby autor podchodził do materii malarskiej w sposób "użytkowy" ("Oahu", 1957), choć pisał on, że są "wydzieliną" jego wnętrza. Od 1963 roku artysta zaczął tworzyć asamblaże i ambalaże - kompozycje półprzestrzenne, w których aplikowane na płótnie używane, nierzadko zniszczone przedmioty przeistaczały obraz w relief ("Mr. V Prado - Infantka", 1965; "Emballage", 1967). Pojawiły się zatem przyklejone do płócien worki, torby, pakunki i koperty. Gdy w roku 1964 wyjechał do Chexbres, nieoczekiwanie znalazł tam adekwatne do swoich odkryć określenie. Ambalaż (franc. „emballage” – opakowanie) skojarzył się artyście zarówno z fascynującą czynnością opakowywania, jak i z przedmiotem najniższej rangi. Podobnie jak usankcjonowane artystycznie: frotaż (ścieranie, wycieranie) i kolaż (klejenie, lepienie), zawierał w sobie odniesienie tak do technik plastycznych jak i do potocznych czynności życiowych. Odrzucając możliwość iluzyjnego przedstawiania rzeczy, Kantor pragnął „dotknąć przedmiotu w sposób „sztuczny” poprzez negatyw, odcisk lub przez coś, co go ukrywa”. Nazwa zainspirowała go do napisania w 1964 „Manifestu Ambalaży”. Ambalaż stał się dla artysty zjawiskiem o wielkiej skali rozpiętości znaczeń, funkcjonującym „między wiecznością a śmietnikiem”. Ambalaż ukrywający nieznany przedmiot mieścił w sobie wiele możliwości emocjonalnych: „obietnicę, nadzieję, przeczucie, kuszenie, smak nieznanego i tajemnicy.”Ukończył w 1939 roku ASP w Krakowie. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej awangardy artystycznej doby powojennej, a przede wszystkim twórcą polskiego teatru awangardowego - w 1944 roku eksperymentalnego teatru podziemnego, a od 1956 roku teatru Cricot 2 w Krakowie. Był współzałożycielem i członkiem Grupy Plastyków Nowoczesnych w 1945 roku. W 1955 roku  odbył podróż do Paryża, gdzie zetknął się z najnowszymi tendencjami w sztuce światowej. W jego twórczości główną formą wypowiedzi artystycznej było malarstwo abstrakcyjne, zwłaszcza typu informel, zajmował się także grafiką; aranżował happeningi, zajmował się scenografią i filmem. Prowadził działalność pedagogiczną: w 1948 i 1968  roku w ASP w Krakowie i w 1961 roku w akademii w Hamburgu. Laureat m.in. nagrody Fundacji im. Goethego w 1978 w Szwajcarii.Estymacja: 60 000 - 120 000 zł