GRAND HOTEL | SOPOT. Aukcja kolekcji (wyniki)
6 lipca 2019, godz. 19:00

Henryk Baranowski (1932 Starogard Gdański - 2005 Starogard Gdański)
"Rewa", ok. 1969 r.
Cena wylicytowana: 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
65
Henryk Baranowski (1932 Starogard Gdański - 2005 Starogard Gdański)
"Rewa", ok. 1969 r.

Cena wylicytowana: 3 200 zł

olej/tektura, 28,5 x 33,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i opisany l.d.: 'H. Baranowski | Rewa'
ID: 67871
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.