GRAND HOTEL | SOPOT. Aukcja kolekcji (wyniki)
6 lipca 2019, godz. 19:00

Leonard Tomaszewski (1913 - 2002)
Pejzaż Kolibek, 1954 r.
Cena wylicytowana: 600 zł
Estymacja: 800 - 1 300 zł
Numer obiektu na aukcji
69
69
Leonard Tomaszewski (1913 - 2002)
Pejzaż Kolibek, 1954 r.

Cena wylicytowana: 600 zł
Estymacja: 800 - 1 300 zł

olej/tektura, 24 x 37 cm (w świetle passe-partout)
ID: 67783
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

Dodaj obiekt

0
Wydrukuj katalog