Grafika Artystyczna (wyniki)
4 października 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 600 zł
Numer obiektu na aukcji
131

Cena wylicytowana: 2 600 zł

serigrafia/papier, 42 x 42 cm (arkusz)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Winiarski 79', opisany l.d.: '4/60'
ID: 63493
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.