Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
1 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 800 zł
Numer obiektu na aukcji
37

Cena wylicytowana: 800 zł

litografia/papier, 71 x 57 cm (zadruk)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'St. Suberlak 1963' oraz opisany ołówkiem l.d.: '"WIOSNA 5" litografia 4/11' oraz sygnowany na matrycy l.g.: 'SUBERLAK'
ID: 14552
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.