Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
1 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
41

Cena wylicytowana: 1 900 zł

litografia/papier, 50 x 70 cm (arkusz)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'E. Dwurnik 68' oraz opisany ołówkiem l.d.: 'litografia 1/6. - "U Hopfera"'
ID: 71151
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Interesują mnie przeciętni Polacy, uważam, że znam ich sprawy, ubiór, zwyczaje, przekonania, żargon – kocham ich i mam radość wystawić im pomnik swoim malarstwem”. – EDWARD DWURNIK