Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
1 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
42

Cena wylicytowana: 1 900 zł

litografia/papier, 64 x 49 cm (arkusz)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'E. Dwurnik 76' oraz opisany ołówkiem l.d.: 'trzy nowe pomniki (Robotnicy) 2/4 60 x 42'
pieczęć autorska p.d.: 'LITOGRAFIA | 2/4 | 1976 | E. DWURNIK'
ID: 71155
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.