Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
1 października 2019 godz. 19:00

Andrzej Pietsch (1932 Kraków - 2010 Kraków)
"Podróż artystyczna", 1975 r.
Cena wylicytowana: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
39
Andrzej Pietsch (1932 Kraków - 2010 Kraków)
"Podróż artystyczna", 1975 r.

Cena wylicytowana: 1 000 zł

akwaforta/papier, 78,5 x 50,4 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'Podróż artystyczna/Artist's journey e/a APietsch 75'
ID: 65232
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.