Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
1 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 13 000 zł
Numer obiektu na aukcji
9

Cena wylicytowana: 13 000 zł

serigrafia barwna/papier, 73 x 65,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'Plaża II/12 Jerzy Nowosielski 1996'
ID: 36176
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • por.: Jerzy Nowosielski, katalog wystawy, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Galeria Starmach, Fundacja Nowosielskich, Kraków 2003, poz. 709, str. 405 (il.)