Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
1 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 700 zł
Numer obiektu na aukcji
51

Cena wylicytowana: 700 zł

serigrafia barwna/papier, 70 x 50 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem wzdłuż kompozycji: '17/260 serigrafia OEDIPUS REX Get 80'
ID: 72637
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.