Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
1 października 2019 godz. 19:00

Richard Anuszkiewicz (ur. 1930, Erie)
Midnight Suite (Black with Blue), 1979 r.
Cena wylicytowana: 4 800 zł
Numer obiektu na aukcji
3
Richard Anuszkiewicz (ur. 1930, Erie)
Midnight Suite (Black with Blue), 1979 r.

Cena wylicytowana: 4 800 zł

serigrafia barwna/papier, papier, 79 x 76 cm
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: ‘ANUSZKIEWICZ 1979’ oraz opisany ołówkiem l.d.: ‘2/95’
ID: 77617
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.