Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
1 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 800 zł
Numer obiektu na aukcji
27

Cena wylicytowana: 800 zł

serigrafia barwna/papier, 39,5 x 30 cm
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'J. Tarasin 77' oraz opisany ołówkiem l.d.: 'Krzywe koła'
ID: 77870
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.