Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
1 października 2019 godz. 19:00

Józef Gielniak (1932 Derain - 1972 sanatorium Bukowiec)
"Improvisation - lucubration, humorous and fanciful", 1963 r.
Cena wylicytowana: 5 500 zł
Numer obiektu na aukcji
15
Józef Gielniak (1932 Derain - 1972 sanatorium Bukowiec)
"Improvisation - lucubration, humorous and fanciful", 1963 r.

Cena wylicytowana: 5 500 zł

linoryt/papier, 49 x 42 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: '"Improvisation - lucubration, humorous and fanciful" dedicated Andrew STASIK. linocut 1963 Proof no 2 Józef Gielniak'
75 x 68 cm (w świetle oprawy)
ID: 69694
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Jozef Gielniak, Irena Jakimowicz, Arkady, Warszawa, 1982, (il.)15