Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
1 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 400 zł
Numer obiektu na aukcji
32

Cena wylicytowana: 400 zł

miedzioryt/papier, 10 x 7,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Get 83' oraz opisany na matrycy u dołu: 'Ex | Libris | Jana Sokołowskiego'
29 x 21 cm (arkusz)
ID: 61460
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Janusz Mikołaj Szymański, Ekslibrisy Eugeniusza Stankiewicza „Getasa", Warszawa 1993