Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
1 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 700 zł
Numer obiektu na aukcji
12

Cena wylicytowana: 700 zł

linoryt, monotypia/karton, 60 x 46 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: '"Ero" linoryt + monotypia 2015. (A.P.) Henryk Płóciennik '
ID: 66410
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
  • por. Płóciennik erotycznie, Adi Art Galeria, Łódź 2015, s. 2.