Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
1 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
4

Cena wylicytowana: 7 000 zł

serigrafia barwna/papier, 60 x 60 cm (zadruk)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'Vsarely' oraz opisany ołówkiem l.d.: '53/275'
wymiary świetle oprawy: 87.9 x 87.9 cm
ID: 73077
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.