Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
7 lutego 2019 godz. 19:00

Roman Cieślewicz (1930 Lwów - 1996 Paryż)
Plakat Amnesty International, 1975 r.
Cena wylicytowana: 1 400 zł
Numer obiektu na aukcji
82
Roman Cieślewicz (1930 Lwów - 1996 Paryż)
Plakat Amnesty International, 1975 r.

Cena wylicytowana: 1 400 zł

offset/papier, 83 x 60 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i opisany ołówkiem l.d.: '14/100 R. Cieślewicz', sygnowany i datowany wzdłuż prawej krawędzi: 'CIESLEWICZ 75'
ID: 65896
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.