Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lutego 2020 godz. 19:00

Estymacja: 17 000 - 22 000 zł
Numer obiektu na aukcji
18

Estymacja: 17 000 - 22 000 zł

collage, technika mieszana, technika własna/papier, plexi, 40 x 40 cm
na odwrocie etykieta autorska z sygnaturą i opisem: 'edition MAT | jean arp | collection 64'
ID: 80497
Więcej informacji
Hans Arp znany również jako Jean Arp był artystą multimedialnym. Interesowały go zarówno poezja, grafika, malarstwo, jak i rzeźba. Związany był z wieloma ruchami artystycznymi. Jedną z charakterystycznych cech jego prac wizualnych była swoista a-geometria (jak określono tę cechę podczas monograficznej wystawy artysty w Muzeum Narodowym w Poznaniu). Arp zainteresowany był formą organiczną, jej różnymi manifestacjami. Zwykle była to forma abstrakcyjna, a sam Arp był równocześnie jednym z wcześniejszych przedstawicieli sztuki abstrakcyjnej w Europie.

Prezentowana kompozycja Jeana Arpa pochodząca z serii „Variables Bild” jest przedstawieniem białych, organicznych w formie kształtów, które ułożone są na czarnym tle. Wyglądają one jakby zostały wycięte z papieru, a następnie rozrzucone przez artystę na czarnym podłożu. Jest to jednak wyłącznie wizualny efekt, ponieważ nie jest to praca będąca papierowym kolażem. Dokładniejsza obserwacja pozwala zauważyć, że elementy kompozycji mają charakter modularny: powtarzają się w różnych układach, obrócone pod różnym kątem względem siebie, co daje efekt pozornej różnorodności formy. Różne prace z tej serii obrazują kolejne wariacje analogicznych elementów, będące jakby kolejnymi próbami rozrzucania białych, obłych kształtów na papier. Na tle serii prezentowaną tutaj wersję cechuje regularność, rytmiczność układu: elementy ułożone są w rzędy, które dzielą powierzchnię pola obrazowego.

Przedstawiona tutaj praca została wydana w ramach przedsięwzięcia „Editions MAT”. Była to inicjatywa, której inicjatorem był twórca instalacji i performer Daniel Spoerri. „(…) Edition MAT (multiplication d’art transformable), pierwsza seria multipli, która obliczona była na szerokie uczestnictwo [odbiorców] i dystrybucję w powojennej Europie. Włączając prace międzynarodowego grona artystów, zarówno tych uznanych jak i mniej rozpoznawalnych, to przełomowe przedsięwzięcie było wczesną artykulacją późniejszej eksplozji zainteresowania multiplami, mającej miejsce w latach 60. XX wieku i później. Szwajcarski artysta Daniel Spoerri (ur. 1930) założył „Editions MAT” w Paryżu w 1959 z nadzieją szerzenia idei sztuki oraz powiększania jej roli w społeczeństwie, produkując małe w skali, dostępne multiple, które zachęcały widzów do zaangażowania poprzez wartości dotykowe oraz optyczną wibrację (cyt. za: https://www.kemperartmuseum.wustl.edu/multiplied?_ ga=2.238501888.1666431752.1578672582-2026453502.1578672582). Prezentowana tutaj praca Arpa jest zatem multiplem, powielaną mechanicznie kompozycją (w ramach zakreślonych rozmiarem danej edycji). Była ona wydana jako część przedsięwzięcia, którego celem było uczynienie sztuki znanych (i mniej znanych artystów) bardziej dostępną społeczeństwu. Jest ona zatem znakiem tendencji, polegającej na próbie sprostania przez artystów nowoczesnym realiom społecznym, w których uczestnictwo w kulturze oraz chęć posiadania na własność dzieła sztuki przestała być udziałem wyłącznie wąskiej grupy osób.