Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lutego 2020 godz. 19:00

Teka "Konfrontacje", 1963
Cena: 11 800 zł
Numer obiektu na aukcji
30
Teka "Konfrontacje", 1963

Cena: 11 800 zł

technika mieszana/papier, 23,5 x 23,5 cm
niekompletna teka zawierająca 37 prac z 42
Wydanie Galerii Krzywe Koło w Warszawie
ID: 80481
Więcej informacji
Teka „Konfrontacje” stanowi niezwykły dokument prezentujący drogę powojennej awangardy oraz jest niezastąpionym źródłem wiedzy o polskich artystach oraz ich dokonaniach. Katalog był wydawany cyklicznie w formie teki przez kultową Galerię Krzywe Koło i nawiązywał do wystaw organizowanych przez instytucję. Galeria Krzywe Koło powstała z inicjatywy Mariana Bogusza oraz Grupy 55 w 1956 roku w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie. Był to okres zakończenia dominacji ideologii socrealizmu, a główny prym zaczęła wieść abstrakcja, która inspirowała twórców i poruszała widzów. To właśnie w tej galerii debiutowało wielu współcześnie uznanych twórców, wśród których można wymienić m.in. Rajmunda Ziemskiego, Stefana Gierowskiego czy Tadeusza Dominika. Miejsce szybko stało się ważnym punktem na artystycznej mapie Warszawy. Roczny cykl wystaw organizowanych przez galerię zamykała wspólna ekspozycja najciekawszych prac twórców. Pierwsze takie wydarzenie odbyło się w 1960 roku. Wystawa ta potraktowana została przez krytyków jako prezentacja twórczości artystów, „(...) którzy wybrani zostali przez kierownictwo Galerii jako pewnego rodzaju elita reprezentująca w sposób dojrzały nowoczesną plastykę polską” (Janusz Bogucki, O niektórych zdarzeniach wrześniowych, „Życie Literackie”, 25. 09.1960). To właśnie wtedy narodziły się pragnienia oraz ambicje inicjatorów galerii do uczynienia z niej jednego z najbardziej reprezentatywnych ośrodków sztuki oraz dynamicznie rozwijającej się instytucji.