Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lutego 2020 godz. 19:00

Cena: 12 300 zł
Numer obiektu na aukcji
24

Cena: 12 300 zł

technika własna, drzeworyt, technika własna/papier, papier, 64,3 x 50 cm (arkusz)
sygnowany i datowany p.d.: 'JAN | BER | DYSZ | AK | 1972' i opisany l.d.: 'Podwojenie drzeworyt 7/15'
ID: 81054