Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lutego 2020 godz. 19:00

Dieter Ruden (ur. 1941)
Bez tytułu, 1969
Cena wylicytowana: 2 600 zł
Numer obiektu na aukcji
20
Dieter Ruden (ur. 1941)
Bez tytułu, 1969

Cena wylicytowana: 2 600 zł

serigrafia barwna/papier, 62 x 48 cm (zadruk)
sygnowany i datowany p.d.: 'Ruden 69'; opisany l.d.: '61/85'
ID: 80706
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.